fbpx

立刻按此報名免費講座獲取$5000學費折扣,推廣期至2022228

精通英文,先可以做交換生?

同學有興趣去美國讀書,但又猶豫,因為擔心自己嘅英文能力!美國交換生計劃,本身以交流文化、體驗地道美國生活為主要目的,唔係要篩選讀書精英。而對於同學嘅英語要求,只要同學有基本英語能力,能夠理解老師上堂講課嘅內容就可以喇。做交換生,唔駛越級挑戰TOEFL、IELTS,操卷考高分嘅!

愉快學習免考試壓力IELTS、TOEFL都唔駛考!由於美國高中交換生計劃以促進國際交流為主要目的,所以申請程序同入學要求都會比直接申請美國大學更簡單。一般而言,申請美國名牌大學,除咗要求成績優異,仲要英文考試IELTS、TOEFL夠高分,額外再加課外突出表現、自薦信等等……有啲中六同學為咗多一重保障,同時應考DSE、SAT、TOEFL,可以想像到考試壓力係幾咁大。但如果提早一、兩年去美國,參加交換生計劃,作為將來升學嘅踏腳石,只要通過美國認可嘅中學生英文水平考試ELTiS,已經滿足所需嘅英語條件喇!順利到美國讀書後,同學喺環境優勢之下,英語水平絕對會大幅提升。將來有需要時,再考IELTS、TOEFL,想考取高分並唔難。

ELTiS考啲咩?國際中學生英文水平考試The English Language Test for International Students(簡稱ELTiS),係獲得CSIET (Council on Standards for International Educational Travel)認可,推薦俾美國交換生應考嘅英文考試。
同IELTS、TOEFL唔同,ELTiS考試時間總共70分鐘,只係分為兩部分:閱讀同聆聽,唔需要考口語同寫作。由於ELTiS嘅目的係確保交換生嘅英語能力,能夠應付日常上課,充分享受喺美國交流嘅樂趣。因此,考試題目都好貼地,根據美國學校實際環境有可能會發生既情況出題。聆聽部分以學校的情境題為主,包括老師嘅指示、課堂內容節錄、數學題等;而閱讀部分除咗常見嘅選字填充,同埋閱讀理解,亦有統計圖表閱讀,測試同學嘅詞彙基礎,同埋不同方面嘅理解能力。
只要通過ELTiS,已經可以證明同學有足夠英語能力,應付美國高中生活,等於拎咗半張交換生嘅入場券;同時令家長同同學更放心,同學絕對有能力適應美國嘅學習生活!


咁去應考ELTiS之前,洗唔洗溫定書先呢?我地建議同學唔好只為應考,花太多時間去操練自己嘅英文!因為美國交換生計劃係想唔同地方嘅學生去美國交流,深入認識美國,並唔係要以精英制搵出一班高材生,俾佢地參加。所以,同學最好係以平常心應考,盡自己嘅能力去達標就已經足夠。去到美國之後,全心投入生活當中,你嘅英文自自然然就會更流利。


適應美國環境 心態最重要除咗英語能力之外,同學嘅心態先係順利融入新環境嘅關鍵。好多同學初時去到美國,都未必掌握到美國人嘅口音同語速,不過慢慢就會習慣,可以流利地英語對答。因此,同學最緊要準備良好嘅心理狀態,勇於開口、熱衷嘗試新事物、認識新朋友……真正融入的第一步,唔只係準備你嘅各種技巧,而係踏出舒適圈,深度體驗每一刻喺美國嘅高中生活。

立即查詢

點擊查詢代表接受以以上方法聯絡我及同意接收來自美華文化升學的升學資訊及優惠。

MyWay Edu 每月通訊

訂閱即送您
免費升學攻略

MyWay Edu 每月電子報為你帶來最新的升學資訊及優惠

我們不會傳送無關的垃圾郵件給你!

WhatsApp Button